Bijeenkomsten

Iedere zondag heeft onze gemeente om 10:30 een eredienst. Deze wordt tweetalig, in het Kantonees en Nederlands, gehouden. Vanaf oktober 2015 wordt er op iedere 2e zondag van de maand de dienst per voertaal apart gehouden. Dus op 11 oktober, 8 november en 13 dec. zijn er om 10:30 2 diensten: 1 in het Kantonees en 1 in het Nederlands.

Naast de zondagsdienst heeft onze gemeenschap verschillende samenkomsten: Fellowships, Bijbelstudie Small groups en Gebedsbijeenkomsten. Deze samenkomsten vinden plaats op verschillende dagen, tijden en lokaties.

 

Fellowships: Iedere 3e zondag van de maand worden op dezelfde lokatie waar we zondagsdienst houden ook Fellowships gehouden. Deze beginnen om 12:30 en duren tot 14:00. De Fellowships zijn ingedeeld naar volwassen broeders & zusters en jongeren. De voertaal voor de volwassenen is Kantonees en voor de Jongeren is Nederlands. In deze bijeenkomsten willen we graag aan de hand van een thema broeders en zusters stimuleren om te delen over hun geloofsbeleving.

 

Bijbelstudie Small Group: Onze gemeente heeft de overtuiging dat christenen opgebouwd worden door samen Gods Woord te bestuderen. Daarom moedigen we mensen aan om in kleinere groepen bijeen te komen om voor elkaar te bidden, om elkaars ervaringen over God te delen en om samen Gods Woord te bestuderen. Op dit moment kent onze gemeente 6 small groups, ingedeeld naar voertaal, leeftijd en achtergrond. De meeste groepen komen eens in de maand bij elkaar om samen een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen. Ook maken de meeste groepen momenteel gebruik van materiaal van de stichting CBSI (http://www.cbsi.nl).

 

Gebedsbijeenkomsten: Iedere 4e zondag van de maand is er na de zondagsdienst een bidstond. Samen willen we leren om te bidden voor de wereld, onze gemeente(leden) en onze vrienden en familie. U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze bidstond. Mocht u zelf niet kunnen komen, maar wilt u dat wij voor u bidden, dan kan dat natuurlijk ook.