Chinese CAMA Gemeente is een ANBI

 

Hieronder staat de informatie die de Nederlandse belastingdienst op de internetsite eist om een ANBI te mogen zijn.

  1.Naam van de gemeente: Chinese CAMA Gemente Amsterdam

  2.Het RSIN- of fiscaal nummer: 813434555

  3.Contactgegevens (post- of bezoek adres, telefoonnummer, emailadres): Bezoekadres op

     zondagochtend: van Moerkerkenstraat 89, 1064 KC Amsterdam E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  4.Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden): 2 voorgangers en 3

     ouderlingen die ieder jaar gekozen worden door kerkleden

  5.Het eigen beleidsplan: Zie document Beleidsplan 2017 - 2019

  6.Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk: http://www.abcgemeenten.nl/abc 

  7.Het beloningsbeleid: Zie document Beloningbeleid 2014

  8.De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting);

  9.Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen): Zie document

     Annual Report 2017

10.Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met

     toelichting over het afgesloten boekjaar. Per 1-1-2018 zal dit de cijfers over het

     boekjaar 2017 betreffen. Zie document Financiële Rapportage 2017

 

DOELSTELLINGEN en MIDDELEN

 

Op basis van de geloofsgrondslagen die in de Statuten van de Chinese CAMA Gemeente Amsterdam uiteengezet zijn, heeft de gemeente zich deze doelen gesteld:
(ook dit is terug te vinden in de Statuten)

 

1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;

2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in

    Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven

    overeenkomstig Handelingen 2:42;

3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen

    Christus bekend te maken;

4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;

5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.