Chinese CAMA Gemeente is een ANBI

 

Hieronder staat de informatie die de Nederlandse belastingdienst op de internetsite eist om een ANBI te mogen zijn.

1.Naam van de gemeente: Chinese CAMA Gemeente Amsterdam

2.KVK: 34190950.Het RSIN- of fiscaal nummer: 813434555

3.Contactgegevens (post- of bezoek adres, telefoonnummer, emailadres): Bezoekadres op zondagochtend: Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

4.Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden): 1 voorganger en 6 medewerkers

5.Het eigen beleidsplan: Het organiseren van kerkdiensten en bijeenkomsten, het geven van onderricht, het verlenen van pastorale en diaconale hulp en het verkondigen van het Evangelie.

6.Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk: http://www.abcgemeenten.nl/abc 

7.Het beloningsbeleid: De beloning van de voorganger is geregeld in de aanstellingsbrief. Leden van de raad ontvangen geen vergoeding van hun werkzaanheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8.De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting);

9.Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen): Zie document Annual Report 2020

10.Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar. Zie document Financiële Rapportage 2020 en begroting 2021

DOELSTELLINGEN en MIDDELEN

Op basis van de geloofsgrondslagen die in de Statuten van de Chinese CAMA Gemeente Amsterdam uiteengezet zijn, heeft de gemeente zich deze doelen gesteld:
(ook dit is terug te vinden in de Statuten)

1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;

2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in

    Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven

    overeenkomstig Handelingen 2:42;

3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen

    Christus bekend te maken;

4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;

5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.