Giften

 

ING Bank: CHINESE CAMA GEMEENTE

AMSTERDAM

 

Rekening Nr.:  IBAN: NL92INGB0003274830

 

We zijn als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling in de zin van Afdeling 6.9 (Aftrekbare giften) van de Wet inkomstenbelasting 2001, gedefinieerd in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b:

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 2 Korintiërs 9:7